Projekty architektoniczno – konstrukcyjne

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) dla:

  • nowego obiektu
  • remontu i modernizacji istniejących obiektów
  • przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy budynków istniejących
  • adaptacji strychów
  • adaptacji projektów gotowych do warunków terenowych
  • termomodernizacji budynku
  • napraw uszkodzonych konstrukcji
  • rozbiórek