Nadzór budowlany

Decyzję o zatrudnieniu konkretnej osoby na stanowisko kierownika budowy podejmuje inwestor. Pamiętać należy, że kierownik będzie łącznikiem między inwestorem a ekipą budowlaną. Warto więc zdecydować się na osobę niepowiązaną z konkretną firmą budowlaną, by jej decyzje były bezstronne, a niekiedy wręcz przemawiały na korzyść Inwestora.
Kierownik budowy powinien mieć stosowne uprawnienia oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Warto wybrać osobę działającą lokalnie, by mogła często przebywać na placu budowy, a w nagłych przypadkach – szybko się na nim zjawiać.

W razie, gdy wykonawca ma swojego kierownika budowy, warto zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie reprezentował wyłącznie interesy Inwestora.
To osoba, która zna się na procesie budowlanym, potrafi kontrolować realizację z tym, co zawierało pozwolenie na budowę, zna się na przepisach i obowiązujących Polskich Normach oraz zasadach wiedzy technicznej.
Uczestniczy on w odbiorach poszczególnych etapów budowy, zwraca uwagę na niedociągnięcia, które mogłyby umknąć uwadze niedoświadczonego inwestora. Na nasze życzenie może ponadto kontrolować rozliczenia i finanse budowy.

ADNIL © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone.