Kto i kiedy może zlecać przeglądy okresowe budynków?

Zlecanie kontroli stanu technicznego budynków leży w gestii właściciela lub zarządcy budynku. Takie przeglądy okresowe budynków (poza obowiązkowymi objętymi ustawą Prawo Budowlane kontrolami cyklicznymi) powinny być także zlecane w przypadku, kiedy budynek został w jakiś sposób zagrożony lub uszkodzony. Szczególnie ważne jest przeprowadzenie takich kontroli, kiedy mieliśmy do czynienia z niszczącym działaniem sił natury (pożary, wichury, burze z wyładowaniami atmosferycznymi itp.) lub człowieka (akty przemocy, wandalizmu itp.).