Nasze Biuro oferuje usługi w zakresie kosztorysowania robót budowlanych.

Oferujemy następujące rodzaje kosztorysów:

  • Kosztorys inwestorski
  • Kosztorys ofertowy sporządzony na bazie przedmiarów lub dokumentacji, technicznej dostarczonych w formie drukowanej lub elektronicznej
  • Kosztorys powykonawczy wraz ze sporządzeniem obmiarów na budowie
  • Kosztorys dla banku na potrzeby kredytu