Wykonując odbiór techniczny szczegółowo oglądamy pomieszczenia, a realizując usługi staramy się wykryć ewentualne nieprawidłowości, które właściciel obiektu zobowiązany jest bezpłatnie usunąć przed przekazaniem Klientowi mieszkania. Dopilnujemy, aby jakość wykończenia odpowiadała Polskim Normom budowlanym oraz normom zawartym w umowie podpisanej z deweloperem lub spółdzielnią.

W zakres usługi wchodzi:

 • Weryfikacja wymiarów pomieszczeń
 • Sprawdzenie jakości tynków i krzywizny ścian
 • Sprawdzenie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wentylacyjnej, wod.-kan., co
 • Kontrola stolarki okiennej i drzwiowej
 • Kontrola podłóg, posadzek (poziomy, dylatacje)
 • Kontrola balkonów, loggii, tarasów (spadki, obróbki blacharskie)
 • Kontrola miejsc parkingowych (wymiary, spadki)
 • Kontrola komórek lokatorskich (wymiary)

Odbiór mieszkania przeprowadzamy w oparciu o Polskie Normy:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 z 2002r)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • PN – 70/B-10101 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 • PN – 72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
 • PN – 53/B-10145 – Podkład pod posadzki. Posadzki z płytek kamionkowych, lastrykowych i klinkierowych.
 • PN – 76/8841-22 – Podkład pod posadzki. Posadzki z parkietu i paneli podłogowych.
 • PN – EN/1279-1:2005(U) – Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne.
 • PN – 75/B-10121 – Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
 • PN – 88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.