Jak duża odpowiedzialność spoczywa na właścicielu lub na osobie zarządzającej budynkiem?

Właściciel, to główna osoba odpowiadająca za całość budynku i jego stan techniczny. To na nim spoczywa odpowiedzialność za przeprowadzanie odpowiednich kontroli w odpowiednim czasie. Taka kontrola stanu technicznego budynku może go ustrzec przed poważnymi awariami, usterkami i w najgorszym przypadku katastrofami budowlanymi.

Dzięki przeprowadzaniu systematycznych kontroli właściciel nie naraża się na dodatkowe wysokie koszty wynikające z konieczności dokonania odpowiednich napraw czy kar spowodowanych zaniedbaniami. W razie niewywiązywania się właściciela z tego obowiązku (a wynika on z prawa budowlanego), jest on sam narażony na karę grzywny, a w niektórych poważniejszych przypadkach na ograniczenie lub pozbawienie wolności.

Nie mniejsza odpowiedzialność (obok właściciela) spoczywa na osobie, która zarządza danym budynkiem. Także w przypadku zarządcy, niewywiązanie się z nałożonych obowiązków i zaniedbania w przeglądach technicznych budynków grożą surowymi karami grzywny.