Jak duża odpowiedzialność spoczywa na właścicielu lub na osobie zarządzającej budynkiem?

Właściciel, to główna osoba odpowiadająca za całość budynku i jego stan techniczny. To na nim spoczywa odpowiedzialność za przeprowadzanie odpowiednich kontroli w odpowiednim czasie. Taka kontrola stanu technicznego budynku może go ustrzec przed poważnymi awariami, usterkami i w najgorszym przypadku katastrofami budowlanymi. Czytaj dalej

Jakie przeglądy techniczne budynków należy wykonywać i jak często?

Raz na rok należy skontrolować:

  • stan techniczny elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Czytaj dalej

Kto może przeprowadzać przeglądy techniczne budynków?

Kontrole okresowe obiektów budowlanych zgodnie z art.  62 ust. 1 pkt. 1a, pkt. 1b, pkt. 2 i pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z p. zm.)  przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Czytaj dalej

Kto i kiedy może zlecać przeglądy okresowe budynków?

Zlecanie kontroli stanu technicznego budynków leży w gestii właściciela lub zarządcy budynku. Takie przeglądy okresowe budynków (poza obowiązkowymi objętymi ustawą Prawo Budowlane kontrolami cyklicznymi) powinny być także zlecane w przypadku, kiedy budynek został w jakiś sposób zagrożony lub uszkodzony. Szczególnie ważne jest przeprowadzenie takich kontroli, kiedy mieliśmy do czynienia z niszczącym działaniem sił natury (pożary, wichury, burze z wyładowaniami atmosferycznymi itp.) lub człowieka (akty przemocy, wandalizmu itp.).

Jak z punktu widzenia prawa budowlanego wygląda kontrola stanu technicznego budynku?

Zgodnie z art.  62 ust. 1 pkt. 1a, pkt. 1b, pkt. 2 i pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z p. zm.) właściciel i zarządca danego budynku muszą wykonywać okresowe przeglądy techniczne budynków. Do obowiązków właścicieli i zarządców należy bowiem utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym.

Wyróżniamy przeglądy okresowe wykonywane raz w roku kalendarzowym, co pięć lat oraz dwa razy w roku.

Czytaj dalej