Przeprowadzamy

  • pomiary inwentaryzacyjne budynków i lokali
  • pomiary powykonawcze,
  • sprawdzenia zgodności stanu rzeczywistego z projektem wykonawczym.

Przy użyciu profesjonalnego sprzętu dokonujemy inwentaryzacji nawet trudno dostępnych pomieszczeń. Nieodłączną częścią inwentaryzacji jest wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej w postaci rysunków CAD z możliwością publikacji w sposób dogodny dla klienta oraz uzupełnienie jej o dokumentację fotograficzną.