Każda budowa wymaga stosownego pozwolenia. Bez tego dokumentu nie możemy rozpocząć prac. Pozwolenie takie jest wydawane przez odpowiedni urząd, po złożeniu w nim projektu budowlanego, który składa się z projektu architektoniczno-budowlanego i projektu zagospodarowania terenu.

Projekt architektoniczny to pierwsza i najważniejsza część każdego przedsięwzięcia budowlanego, dlatego niezwykle istotne jest, żeby został wykonany przez doświadczone i profesjonalne biuro projektowe. Znajdują się w nim najważniejsze informacje na tematu planowanego budynku. Znajdziemy tam przedstawione w formie rysunków rzuty wszystkich poziomów domu (z fundamentami i więźbą dachową włącznie), przekroje charakterystycznych miejsc, charakterystykę elewacji i rysunki instalacji wewnątrz budynku.

W części opisowej umieszczona będą następujące informacje: konstrukcja domu, materiały użyte do budowy, kategoria geotechniczna, posadowienie budynku, układ i rozmieszczenie szczególnych instalacji oraz charakterystyka energetyczna budynku.

DEFINICJA PRAWNA PROJEKTU ARCHITEKTONICZONO-BUDOWLANEGO:

„projekt architektoniczno-budowlany określaja funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 wymogi wobec obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych ust. 1 pkt 4 – również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych;”

– Dz.U.2018.0.1202 t.j. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Nasze biuro projektowe to zespół doświadczonych inżynierów. Wykonamy dla Ciebie projekt architektoniczny dla każdej konstrukcji żelbetonowej, drewnianej i stalowej.

Zajmujemy się również optymalizacją i weryfikacją istniejących projektów, projektami wzmacniającymi istniejące konstrukcje, opiniami i ekspertyzami technicznymi oraz doradztwem technicznym.

W naszej pracy łączymy i koordynujemy wszystkich uczestników procesu budowlanego i dążymy do integracji pomysłu architektonicznego z wymogami bezpieczeństwa, jakością i trwałością inwestycji. Pracujemy na zaawansowanym oprogramowaniu inżynierskim, dzięki czemu działamy znacznie szybciej, dokładniej, a nasze projekty spełniają wszystkie niezbędne wymagania.

Nasi inżynierzy posiadają uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co jest jednym z wymogów prawa budowlanego. W kolejnych etapach współpracy przygotujemy dla Ciebie również dokumentację wykonawczą i obejmiemy kierowanie budową lub nadzór inwestorski.